فرصت های سرمایه گذاری در شهر فولادشهر به شرح زیر می باشد

 

1-     مجتمع تجاری اداری خدماتی

 

 فولادشهر قدیمی ترین شهر جدید کشور در 50 سال اخیر و از جمله موفق ترین آنهاست ، دید و منظر اراضی دشت لنجان و موقعیت شهر در مجاورت آزاد راه اصفهان – شهرکرد و همچنین کنار گذر غرب اصفهان ، پتانسیل زیادی برای سرمایه گذاری فراهم کرده است .


 

عنوان کلی طرح

نام پروژه

مساحت زمین
(متر مربع)

مساحت زیربنا   مترمربع

 

مدت اجرا  (سال)

برآورد هزینه (میلیون ریال)

پیش بینی درآمد (میلیون ریال)

درصد سودآوری

نرخ بازگشت سرمایه (سال)

مجتمع تجاری اداری خدماتی
مجتمع تحاری اداری آیت الله طالقانی
20000
5000
2
*32
-
-
-
 
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

2-    مجتمع تجاری اداری خدماتی

 

ایحاد کانونهای کار و فعالیت با الهام از راسته بازارهای ایرانی – اسلامی در محور مرکزی شهر یک فرصت استثنایی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی است .

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به مرکز خدمات عمومی و فضاهای تجاری منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی در مقیاس شهر و منطقه زمینه چنین مشارکتی را فراهم ساخته است .

 
عنوان کلی طرح
نام پروژه
مساحت زمین
(متر مربع)
مساحت  زیربنا مترمربع
مدت اجرا
(سال)
برآورد هزینه (میلیون ریال)
پیش بینی درآمد
(میلیون ریال)
درصد سودآوری
نرخ بازگشت سرمایه (سال)
مجتمع تجاری اداری خدماتی
مجتمع تجاری اداری میدان امیرالمومنین
2709
12698
2/5
*24
-
-
-
 

* با در نظر گرفتن قیمت زمین و اعمال ضرائب بالاسری

 


  ادامه مطلب                                                                                                      بازگشت