آشپزی ایرانی یکی از کامل ترین ترکیبات غذایی در جهان را شامل می‌شود.خورش‌ها و آش‌های ایرانی نشان می‌دهد که (به طور سنتیزنان ایرانی ( با شناختی دقیق از مواد غذایی و ترکیب آنها با یکدیگر برای غنی‌تر شدن هرچه بیشتر غذاها، به بازده خوبی دست یافته‌اند. ترکیب گروه‌های غذایی گوناگونغلات،حبوبات،سبزی‌ها وپروتئین‌های گیاهی و حیوانی در همه غذاها دیده می‌شود.