رهبری

محتوای جدید

معرفی شهرداری فولادشهر:

شهرداری فولادشهر در سال 1372 بر اساس مصوبه وزارت کشور بعد از تحویل شهر ذوب آهن اصفهان تاسیس گردید.

 ادامه...

فیش حقوقی

ساعت

 

 

 

 

 

 

مناسبت ها
اخبار روز
شهردار فولادشهر از موزه کتب و نسخ خطی فولادشهر بازدید کرد

در راستاي ساماندهی امور فرهنگی ،دکتر محمدی شهردارفولادشهر به همراه آقایان دکتر کیانی و دکتر شاقوزایی اعضای شورای اسلامی و مسئول روابط عمومی ازموزه کتب و نسخ خطی فولادشهر بازدید کرد

این موزه که علیرغم دارا بودن صدها نسخ خطی و کتب مرجع در یک زیرزمین و در محلی نامناسب قرار دارد موجبات تاثر شهردار را فراهم کرد .دکتر محمدی در این زمینه گفت : غناي این موزه به لحاظ دارا بودن کتب ارزشمند تعجب بر انگیز است اما متاسفانه مکان آن مناسب نیست .

شهردار افزوددر حالی که تنها یکی از این کتابها بارز کننده وسعت فرهنگ ماست اما گویا تامین امکانات لازم براي نگهداري این گنجینه نوشتاري مورد غفلت قرار گرفته و جاي تاسف دارد

مدیریت شهری تاکید کرد در اولین فرصت و ضمن رایزنی با مراجع ذیربط اقداماتی از طرف شهرداري در این زمینه به عمل خواهد آمد .

همچنین دکتر کیانی عضو شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت : موزه کتب و نسخ خطی پبده را نماد فرهنگی در فولادشهر ، استان و حتی کشور باید دانست.

 

 

490 بازدید ,

آخرین تاریخ به روزرسانی:  15 فروردین ماه 1398


حوزه شهردار

فرهنگی اجتماعی 

حوزه انفورماتیک

معاونت شهرسازی

معاونت عمرانی

حوزه حراست 

معاونت اداری و مالی

معاونت خدمات شهری

نظرسنجی
شهروندان محترم فولادشهر : ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همدلی شما عملکرد این شهرداری را تا کنون چگونه ارزیابی می نمایید. با تشکر

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

تلفن های شهرداری فولادشهر
   
تلفن شهرداری

031-52623013-15

031-52622001-3

دفتر شهردار

  031-52622317

سامانه پیام کوتاه

3000431717

 

 

روایط عمومی 

 031-52640060
 
آدرس پستی شهرداری فولادشهر

 فولادشهر ، بلوار آیت ا.. خامنه ای ، ساختمان شهرداری ، کد پستی : 8494671177