نام
آدرس
وسعت
 بوستان خلیج فارس
ورودی شهر
45 هکتار
پارک معلم
محله فاز یک
 
پارک شهید باهنر
محله آ6
3.5 هکتار
پارک پردیس
محله ب5
2 هکتار
پارک محله آ4
محله آ4
3.5 هکتار
پارک پرنیان
انتهای بلوار آیت ا.. خامنه ای
30 هکتار
شهر بازی
   
جنگل
 
72 هکتار