کرایه یک نفر مسافر
مقصد
مبدا
500 ریال
سه راهی شهید مطهری ب5
ترمینال
500 ریال
سه راهی ایمان شهر
ترمینال
1000 ریال
چهاراراه شهید مطهری ب5
ترمینال
1000 ریال
محله آ2 ( کوره بلند و کک سازی ) – ب6 – محله آ3
ترمینال
1000 ریال
کوره بلند
آ 2 ( بانک ملی )
1000 ریال
میدان سی 1
سه راهی شهید مطهری ب5
1000 ریال
آ2 (بانک ملی )
محله آ4
1000 ریال
آ2 (بانک ملی )
محله آ6
1000 ریال
سه راهی شهید مطهری ب5
محله آ2 ( کوره بلند و کک سازی )
1250 ریال
مسیر محله های ب2- ب3- ب4- ب6- ب7- ب8
ترمینال
1500 ریال
مسیر محله های سی4 –سی5- آ4- آ6
ترمینال
شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره تلفن : 2636001 سازمان حمل و نقل همگانی فولادشهر تماس حاصل کنند .